Velkommen til EaCe

En side om: Stumfilmkinoene – Filmavisen – Filmformater – Fjernsynshistorien.

Copyright ©: Eivind A.C. Eikenes, 2024
Opprettet 14. februar 2020
Sist oppdatert: 24. april 2024

Neste oppdatering: 24. mai 2024

Siden er laget med 470mm sidebredde.
Best viewed at 470mm (18.5inch) page width.

Kontakt:
Eivind Eikenes
Sandeidgata 12
4012 Stavanger
Norge / Norway
E-post: eace@frisurf.no
Til Lags aat alle kann ingen gjera;
det er no gamalt og vil so vera.
Eg tykkjer stødt, at det høver best
aa hjelpa den, som det trenger mest.
Og kor du bryggar og kor du bakar,
d'er alltid ein, som det ikkje smakar;
og naar det eine daa gjerer Rop,
so ropar sidan den heile Hop.
D'er mange nog, som vil Domar vera
og læ aat alt, som dei andre gjera.
Og Lyte finna dei rundt i Kring,
og sjølve gjera dei ingen Ting.

Frå "Etterstev" (Dikt 1875) av Ivar Aasen

Til sideoversikten (På denne siden)
Links to the pages in English (On this page)

Deutsch
Diese Seite ist um die Stummfilmkinos Stavangers, die Wochenschaus Norwegens, die verschiedene Filmformaten im Kino und auch die Geschichte des Fernsehens in Norwegen. Leider gibt es im Augenblick keine Fassung auf Deutsch. Français
Cette page est sur les cinémas muet dans Stavanger, les actualités cinématographiques de Norvége, les différents formats d'image cinéma et aussi l'histoire du television dans la Norvège. Malheureusement il n'y a pas en moment une version en français. Español
Esta página trata sobre los cines mudos en Stavanger, el periódico noruego de cine, los formatos de cine en el cine y también la historia de la television en Noruega. Des fortunadamente actualmente no hay una version en español.
Italiano

Questa pagina parla dei cinema muti Stavanger, del quotidiano cinematografico norvegese, dei formatico dei film al cinema e anche della storia della televisione in Norvegia. Purtroppo al momento non esiste una versione italiana.
Portugis
Esta página é sobre os cinemas mudos de Stavanger, o jornal norueguês de cinema, os formatos de cinema no cinema e tambiém a história da televisāo na Noruega. Infelizmente, nāo há versāo do Portugis no momento.

Google translate™ has been used to translate these texts about this page into Italian, Portuguese and Spanish.

Til orientering: Jeg er ikke på sosiale media.

Forvirret av prisen for strøm?
Klikk her for å finne den virkelige strømprisen i Stavanger inkludert absolutt alt.


Alle har rett til å kle seg som de vil, være glade i hvem de vil og tro på hva de vil.

Normalplanen for byfolkeskolen (1939) og Forsøksplanen (1959) ble begge skrotet da Mønsterplanen kom i 1974.
Siden har det kommet flere læreplaner.
Kanskje det kunne være en ide å titte på Normalplanen og Forsøksplanen og redusere teoriinnholdet i de praktiske fagene.
Kanskje det også kunne hjelpe å fjerne dobbelttimene som kom på 1990-tallet og gjeninnføre 45 minutters skoletimer med friminutt etter hver skoletime.

På NRK Ytring kom 5. april 2023 kronikken Naive og blendet av fred.
Forfatteren er oberstløytnant og senior stabsoffiser Gunnar Gabrielsen.
Kronikken forteller om naive holdninger overfor Russland.
https://www.nrk.no/ytring/naive-og-blendet-av-fred-1.16355302

(Nettadressen over er ikke klikkbar)

Please remember!
No country may attack another country.
Any country has the right to assist a country which is under attack from another country.

Nå i 2024 er det to år siden Russland angrep Ukraina.
  Nå i 2024 er det ti år siden Russland annekterte Krim.
This year (2024) it's two years since Russia attacked Ukraine.
This year (2024) it's ten years since Russia annexed Crimea.


Sláva Ukraíni!
Solidaritet med Ukraina!

24. februar 2022 ble Ukraina angrepet av Russland.
Krigen startet i realiteten da Russland annekterte Krim i mars 2014.

Det er ufattelig at noe slikt kunne skje.
Ingen land har rett til å angripe eller annektere en del av andre land.
February 24th 2022 Ukraine was attacked by Russia.
In reality the war began as Russia annexed Crimea March 2014.

It is incredible that anything like this could happen.
No country has the right to attack or annex a part of another country.

What Russia has done to Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizjzja and Crimea is illegal.
All of them are parts of Ukraine.

Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizjzja og Krym (Krim) er deler av Ukraina som Russland har annektert.
Russlands anneksjon av disse delene av Ukraina er ulovlig. "Folkeavstemningene" der er gjort under tvang.

Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja ble annektert av Russland i september 2022.
Krym (Krim) ble annektert av Russland i mars 2014.
annektere:
bemektige seg: annektere, beslaglegge, gjøre seg til herre over, gripe, legge (slå) under seg, okkupere, oppsnappe, rane, sette seg i besittelse av, stjele, ta, tilrane (tilrive, tilvende) seg, usurpere
beslaglegge: anholde, annektere, arrestere, bemektige seg, besette, blokkere, ekspropriere, holde tilbake, inndra, kapre, konfiskere, legge beslag (embargo) på, okkupere, oppbringe, oppta, sekvestere, ta (i forvaring / som pant), tilbakeholde
ta: annamme, annektere, bemektige seg, beslaglegge, erobre, hente, innta, kapre, okkupere, sikre seg, slå kloa (klørne) i, tilegne seg …
tilegne seg: annektere
Dag Gundersen: Norsk synonymordbok, Oslo 1964

Valgene som ble gjennomført i de russisk-okkuperte områdene av Ukraina, kan ikke være noe annet en juks og fanteri.
Sannsynligheten for at ett parti i et demokratisk valg alene skal få 70% av stemmene er tilnærmet lik null.
It is impossible that the elections which took place in the areas occupied by Russia in Ukraine are anything but nonsense.
The probability that one single party should receive 70% of the votes in a democratic election is equal to nil.


Apropos propaganda, desinformasjon, løgner og meningsundertrykking:
Apropos propaganda, disinformation, lies and repression of opinions:
You can deceive all the people some time, you can deceive some people all the time, but you cannot deceive all the people all the time. (Abraham Lincoln, 1809–1865)
Du kan bedra alle mennesker av og til, du kan bedra noen mennesker hele tiden, men du kan ikke bedra alle mennesker hele tiden. (Abraham Lincoln, 1809–1865)
Snorre Evensberget og Dag Gundersen: Bevingede ord, Oslo 1982
 
When will the countries of the world understand that war is stupid and total madness?

Det er viktig at historien vår ikke blir glemt.
It is important that our history not is forgotten.
Es ist wichtig, dass unsere Geschichte nicht vergessen wird.
Il est important que notre histoire ne soit pas oubliée.
È importante che la nostra storia non venga dimenticata.
É importante que nossa história nāo seja esquesida.
Es importante que nuestra historia no se olvide.
Google translate™

Husk at tankene dine er dine, og ingen kan stanse dem.
Hvis alle tok meningen i sangene "Live and Let Live" fra Can-Can og "You've got to be carefully taught" fra South Pacific på alvor, hadde vi hatt en mye fredeligere verden.
Glem heller ikke den tyske folkevisen "Die Gedanken sind frei".

Problemet med oppvarming av atmosfæren ble oppdaget for mer enn 90 år siden!
5. januar 1932 kunne Stavanger Aftenblad fortelle at den engelske meterologen dr. Innes hadde funnet at:
"Kullsyre i luften gir varmere vær, og med sivilisasjonens utstrakte anvendelse av bensin og kull blir luften kullsyreholdig."

Kullsyre = CO2
Hvem var den engelske meteorologen dr. Innes? Hvorfor ble han ikke tatt på alvor?

Fristeder i skolen
Friminutt, sløyd, håndarbeid, tegning, matlaging, sang (musikk) og gymnastikk var en gang fristeder fra teoritunge fag i skolen.
Det virker som om dagens skole drevet av New Public Management hvor alt skal måles, har glemt dette.
Dobbelttimene har ført til at friminuttene er redusert fra fem til tre i løpet av en skoledag med seks timer.
Både elever og lærere trenger pauser i arbeidet.
Argumentet for innføringen av dobbelttimene var at elevene ble avbrutt i arbeidet når det ble friminutt.
For å skjule endringen ble skoletimene (øktene) endret fra 45 minutter til 60 minutter.
Tilsynelatende tenkte ingen på hvor kort tid et menneske klarer å konsentrere seg om noe.
Endringer i læreropplæringen har ført til at fagene sløyd, håndarbeid, tegning, matlaging og sang (musikk) sliter.
Resultatet er at elevene sliter.

Sløydfaget i grunnskolen
Det er ingen tvil om at sløydfaget mer eller mindre har gått nedenom og hjem i den norske grunnskolen. Fra å være et fristed fra teoritunge fag for elevene, har det nærmest forsvunnet.
Sløydsalene blir enten stående ubrukte fordi ingen av lærerne på skolen mestrer faget, eller blir omfunksjonert til andre ting som skolen mener er viktigere.
Nedgangen for sløydfaget kom for alvor på 1990-tallet med en fagplan i Kunst og håndverk hvor det etter sigende ikke var med noen som kunne sløyd da planen ble laget.
Kanskje ikke rart at faget blant lærerne fikk navnet Knus og hærverk.
Samtidig ga lærerne faget kristendom og livssyn navnet Krøllfag.
Endringene førte blant annet til at jeg opplevde at etter en sommerferie var halvparten av sløydbenkene fjernet på sløydsalen  på den skolen jeg da arbeidet på.
For å få sløydbenkene tilbake, måtte jeg dengang argumentere med at det er umulig for to elever å jobbe på én sløydbenk.
Undertegnede underviste i grunnskolen i Stavanger fra 1970 til 2014.
På lærerskolen 1967–1969 stod sløyd på timeplanen.
Undertegnede laget i sløydtimene på lærerskolen en lenestol i tre. Den ble montert uten bruk av annet enn lim og tretapper.
Lenestolen eksisterer i 2024 og kan vises fram.
Kanskje var det noen fordeler med lærerutdanningen den gang da jeg gikk på lærerskolen?
Den siste klassen jeg var kontaktlærer for, hadde sløyd med meg fra 3. klasse til 7. klasse.
Hva er egentlig forskjellen på en kontaktlærer og en klasseforstander?

Apropos matrester
Fiskegrateng (småplukket fisk, makaroni, purre, med mere i en stekeform garneres med brødsmuler) Kan kanskje varmes opp dagen derpå i en mikroovn.
NB! Det finnes dypfryst fiskegrateng. Det kan spares strøm ved å tine den opp til romtemperatur før steking. Problemet er å finne hva steketiden er for tinet vare.
Plukkfisk (småplukket fisk, poteter, purre med mere i en gryte) Kan varmes opp neste dag.
Lapskaus (kjøttrester evt. oppskåret pølse, poteter, grønnsaker med mere i en gryte) Kan varmes opp neste dag.
Gryterett (egentlig hva som helst av middagsrester blandet sammen i en gryte) Kan varmes opp neste dag.
Komler (Kokte poteter smules til en masse og formes til kuler før de kokes eller stekes. (Tradisjonell norsk restemat på torsdag ofte servert sammen med kålrabistappe og pølser) I kulene kan det legges inn fett (komle med dott), eller grønnsaker.
Pizza (det som er tilgjengelig av rester legges på en pizzabunn sammen med ost, tomatsaus og eventuelle smakstilsetninger og stekes i stekeovnen)
 Arme riddere (tørre brødskiver av franskbrød/loff dyppet i en blanding av egg, melk, kanel og sukker og stekt på en stekepanne) Spises samme dag.
Brødpudding (tørre brødskiver av franskbrød/loff dyppet i en blanding av egg, melk, kanel og sukker, plassert i en kakeform og stekt i stekeovnen) Spises samme dag.
Trondhjemssuppe (ris, vann, saft og rosiner som kokes opp til en tykk suppe) Kan varmes opp neste dag eller spises kald.
Det er aldri noen god grunn til å kaste noe som er spiselig.
Den eneste hindringen er egentlig å overvinne personlige preferanser.
Sjekk gamle kokebøker. Det finnes utrolig mange enkle retter.
Det er ikke nødvendig med eksamen i matfag for å kunne lage mat.
Det eneste som trenges, er sunt folkevett og vilje til å forsøke.

Hvorfor skrelles egentlig poteter og gulrøtter [gullerøder på forfatterens dialekt] og andre rotfrukter som neper og kålrabi?
Det holder egentlig å vaske dem skikkelig.
Skrelling av poteter, gulrøtter og andre rotfrukter er en form for sløsing med mat fordi det som skrelles av, er spiselig.
Vel, det er kanskje en god idé å fjerne skallet på kålrabien, det smaker ganske beiskt.
Skallet på løk er seigt.

Matavfall er egentlig noe som ikke finnes.
Såkalt matavfall kan for eksempel brukes til dyrefor eller jordforbedring.
Har du en hageflekk, kan matavfallet graves ned der.

Jeg støtter "Ja til kontanter".
Staten ønsker faktisk at vi har kontanter som en del av beredskapen i tilfelle av det utenkelige.
Slutter betalingsautomatene å fungere, virker fortsatt kontantene.

Når du føler at alt i livet bare er motgang,
er det greit å huske på at
de aller, aller fleste av dine medmennesker
bare vil deg vel,
og vil hjelpe deg hvis de får muligheten til det.


Statistikk siste 12 måneder
Besøksstatistikk 2023:
Mai: Norge, Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Canada, Chile, Danmark Finland, Frankrike, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Irland, Island, Israel, Italia, Jamaica, Japan, Marokko, Mexico, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Russland, Saint Kitts & Nevis Anguilla, Slovakia, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Korea, Tyskland, Tyrkia, Ukraina, USA og Østerrike

Juni: Norge, Angola, Australia, Azerbaijan, Belgia, Canada, Chile, Egypt, Danmark, Filippinene, Finland, Frankrike, Hellas, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Irland, Italia, Japan, Malaysia, Mauritius, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Russland, Saudi Arabia, Singapore, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sverige, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Uruguay, USA, Vietnam og Østerrike

Juli: Norge, Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Canada, Danmark, Egypt, Frankrike, Hellas, India, Indonesia, Iran, Irland, Israel, Italia, Japan, Jordan, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Nederland, New Zealand, Polen, Portugal, Romania, Russland, Serbia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Taiwan, Tsjekkia, Tyskland, UAE, Ukraina, USA og Vietnam

August: Norge, Australia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Canada, Chile, Danmark, Filippinene, Finland, Frankrike, Færøene, Hellas, India, Indonesia, Iran, Irland, Israel, Italia, Japan, Kenya, Kina, Malaysia, Marokko, Mexico, Nederland, New Zealand, Polen, Portugal, Russland, Singapore, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan, Tunisia, Tyskland, UAE, Ukraina, Uruguay og USA

September: Norge, Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Canada, Columbia, Danmark, Egypt, Finland, Frankrike, Hellas, Honduras, India, Iran, Island, Israel, Italia, Japan, Jordan, Kina, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Nederland, Panama, Polen, Portugal, Romania, Russland, Serbia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Korea, Thailand, Tsjekkia, Tyskland, UAE, USA, Vietnam og Østerrike

Oktober: Norge, Angola, Argentina, Australia, Brasil, Canada, Chile, Croatia, Danmark, Egypt, Finland, Frankrike, Hellas, India, Indonesia, Iran, Italia, Japan, Litauen, Malaysia, Marokko, Mauritius, Mexico, Nederland, New Zealand, Polen, Romania, Russland, Saudi Arabia, Serbia, Slovakia, Spania, Sverige, Sør-Korea, Taiwan, Tyskland, UK, Ungarn, USA og Vietnam

November: Norge, Argentina, Australia, Belgia, Belize, Brasil, Bulgaria, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, India, Israel, Iran, Italia, Japan, Luxembourg, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Spania, Sverige, Sør-Korea, Taiwan, Tyrkia, Tyskland, UK, USA, Vietnam

Desember: Norge, Angola, Argentina, Australia, Belgia, Brasil, Canada, Chile, Curacao, Danmark, Egypt, Finland, Frankrike, Hellas, Honduras, Hong Kong, India, Iran, Irland, Israel, Italia, Japan, Mexico, Moldova, Nederland, New Zealand, Polen, Russland, Saudi Arabia, Seychelles, Spania, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tsjekkia, Tyskland, UK, Ukraina, Ungarn, USA, Vietnam og Østerrike

Besøksstatistikk 2024
Januar: Norge, Australia, Bangladesh, Belize, Brasil, Canada, Chile, Danmark, Egypt, Finland, Filippinene, Frankrike, Hellas, India, Indonesia, Iran, Israel, Italia, Japan, Jordan, Kina, Kypros, Kyrgyzstan, Mauritius, Mexico, Moldova, Nederland, New Zealand, Puerto Rico, Polen, Romania, Russland, Saudi Arabia, Seychellene, Slovakia, Sveits, Sverige, Sør-Korea, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, UAR, UK, Ukraina, Ungarn, USA og Vietnam

Februar: Norge,
Bangladesh, Belgia, Brasil, Canada, Danmark, Egypt, Estland, Finland, Frankrike, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Iran, Italia, Japan, Kina, Luxembourg, Mexico, Moldova, Nederland, Polen, Puerto Rico, Romania, Russland, Saudi Arabia, Seychellene, Spania, Sveits, Sverige, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Tsjekkia, Tyskland, UK, Ukraina, USA og Vietnam

Mars: Norge, Argentina, Australia, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Canada, Chile, Danmark, Egypt, Finland, Frankrike, Hellas, Honduras, India, Indonesia, Iran, Irland, Israel, Italia, Japan, Malaysia, Malta, Nederland, Nepal, Polen, Portugal, Romania, Russland, Serbia, Seychellene, Sverige, Sør-Korea, Thailand, Tyskland, UK, Ungarn, USA og Vietnam

April: Norge, Argentina, Australia, Belgia, Bulgaria, Canada, Chile, Danmark, Estonia,
Filippinene, Frankrike, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Iran, Irland, Israel, Italia, Japan, Latvia, Luxembourg, Macau, Marocco, Nederland, New Zealand, Polen,  Portugal, Romania, Russland, Serbia, Seychellene, Spania, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, UK, Ukraina, Ungarn, USA, Vietnam

Takk for at du besøker EaCe. Besøkene dine inspirerer til å fortsette arbeidet og å utvide siden.
Statistics last 12 months
Visitors 2023:
May: Norway, Argentine, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, Iceland, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Mexico, Morocco, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saint Kitts & Nevis Anguilla, Slovak Republic, Sweden, Switzerland, South Korea, Türkiye (Turkey), UK, Ukraine and USA

June: Norway, Angola, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Canada, Chile, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Irland, Italia, Japan, Malaysia, Mauritius, Netherland, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Saudi Arabia, Singapore, Slovak Republic, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, UK, Uruguay, Vietnam and USA

July: Norway, Argentina, Australia,
Belgium, Brazil, Canada, Czech Republic, Denmark, Egypt, France, Germany, Greece, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italia, Japan, Jordan, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Poland, Portugal, Republic of Serbia, Romania, Russia, Spain, South Africa, Sweden, Switzerland, Taiwan, UAE, UK, Ukraine, USA and Vietnam

August: Norway, Australia, Bosnia-Herzegovina, Brazil, Canada, Chile, China, Denmark, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Greece, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kenya, Malaysia, Marocco, Mexico, Netherlands, New Zealand, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Singapore, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tunisia, UAE, UK, Ukraine, Uruguay and USA

September: Norway, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Columbia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Honduras, Iceland, Israel, India, Iran, Italia, Jordan, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Netherlands, Panama, Poland, Portugal, Republic of Serbia, Romania, Russia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, UAE, UK, USA and Vietnam

October: Norway, Angola, Argentine, Australia, Brazil, Canada, Chile, Croatia, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Indonesia, Iran, Italy, Japan, Lithuania, Malaysia, Mauritius, Mexico, Morocco, Netherlands, New Zealand, Poland, Romania, Republic of Serbia, Russia, Saudi Arabia, Slovak Republic, South Korea, Spain, Sweden, Taiwan, UK, USA and Vietnam

November: Norway, Argentina, Australia, Belgium, Belize, Brazil, Bulgaria, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, India, Iran, Israel, Italy, Japan, Luxembourg, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, South Korea, Spain, Sweden, Taiwan,
Türkiye (Turkey), UK, USA, Vietnam

December: Norway, Angola, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazil, Canada, Chile, Curacao,
Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, Germany, Greece, France, Hungary, Honduras, Hong Kong, India, Iran, Irland, Israel, Italia, Japan, Mexico, Moldova, Netherlands, New Zealand, Poland, Russia, Saudi Arabis, Seyschelles, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, UK, Ukraine, USA and Vietnam

Visitors 2024
January: Norway, Australia, Bangladesh, Belize, Brazil, Canada, Chile, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India, Indonesia, Iran, Israel, Italy, Japan,
Jordan, Kyrgyzstan, Mauritius, Mexico, Moldova, Netherlands, New Zealand, Philippines, Poland, PRC, Puerto Rico, Romania, Russia, Saudi Arabia, Seychelles, Slovak Republic, South Korea, Sweden, Switzerland, Türkiye (Turkey), UAR, UK, Ukraine, USA and Vietnam

February: Norway,
Bangladesh, Belgium, Brazil, Canada, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Italy, Japan, Luxembourg, Mexico, Moldova, Netherlands, Poland, Puerto Rico, Romania, Russia, PRC, Saudi Arabia, Seychelles, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, UK, Ukraine, USA and Vietnam

March: Norway, Argentina, Australia, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Brazil, Canada, Chile, Denmark, Egypt, Finland, France, India, Indonesia, Iran, Irland, Israel, Italy, Japan, Germany, Greece, Honduras, Hungary, Malaysia, Malta, Nepal, Netherlands, Poland, Portugal, Republic of Serbia, Romania, Russia, Seychelles, South Korea, Sweden, Thailand, UK, USA and Vietnam

April: Norway, Argentina, Australia, Belgium, Bulgaria, Canada, Chile,
Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Germany, Hungary, India, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Luxembourg, Macau, Marocco, Netherlands, New Zealand, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Serbia, Romania, Russia, Seycelles, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Türkiye (Turkey), UK, Ukraine, USA, Vietnam

Thank you for visiting EaCe. Your visits inspire to continue the work and to expand the page.
 
Bøkene nedenfor hadde det ikke vært mulig å få til uten disse arkivene:
Nasjonalbiblioteket
Stavanger Bibliotek
Stavanger Byarkiv
NRK
Stavanger Aftenblad
1ste Mai / Rogalands Avis
Aftenposten
Arbeiderbladet / Dagsavisen
SF Kino Stavanger / Odeon kino Stavanger
Stavanger konserthus

Stumfilmkinoene i Stavanger
Filmavisen fra uke til uke
Stumfilmkino Stummfilmkino Silent Cinema Cinéma muet Filmavisen Wochenschau Newsreel Actualités cinématographiques

Bøkene ovenfor kan kjøpes hos Rogaland historielag (www.rogaland-historie.no)

Sideoversikt EaCe
EaCe (Forsiden)
Opprettet 14. februar 2020
Oppdatert 24. april 2024
Stormarja (Langlesing om barken Marie av Kristiansund)
Opprettet 21. april 2023
Oppdatert 19. mai 2023
Stamtre
Opprettet 9. april 2021
Oppdatert 24. mars 2024
Stavanger Musikkonservatorium 1945–1971 (Lydbåndarkivet)
Opprettet 6. august 2021
Oppdatert 8. juli 2022
Spolebåndgalleri
Opprettet 8. juli 2022
Oppdatert 21. april 2023
Aspect ratios in the cinemas
Launched April 3rd 2020
Updated June 24th 2022
Billedformater på kino
Opprettet 20. mars 2020
Oppdatert 17. februar 2023
Columbo på NRK
Opprettet 21. april 2023
Oppdatert 16. juni 2023
Columbo episodes in 16:9
Launched August 18th 2023
Launched August 18th 2023
Derrick på NRK
Opprettet 19. mai 2023
Oppdatert 24. april 2024
Poirot på NRK
Opprettet 22. desember 2023
Oppdatert 22. desember 2023
Filmavisen fra uke til uke 1930 – 1964 (ISBN 978-82-92377-09-3) Opprettet 14. februar 2020 Oppdatert 27. november 2020
Filmaviser på NRK 1983 – 2023
Opprettet 1. mai 2020
Oppdatert 1. januar 2023
Filmaviser på NRK 2024
Opprettet 18. desember 2022
Oppdatert 24. april 2024
Filmer vist på NRK 1960 – 1994, en oversikt (Inkludert filmer i 16:9 bredformat NRK1 og NRK2 2000–2003)
Opprettet 31. juli 2020 Oppdatert 24. april 2024
Historiske glimt
Opprettet 21. februar 2020
Oppdatert 22. desember 2023
Hollywood and the silents
Launched November 6th 2020
Updated April 21st 2023
Oppdateringer til boken om Filmavisen
Opprettet 14. februar 2020 Oppdatert 20. januar 2023
Oppdateringer til boken om stumfilmkinoene
Opprettet 14. februar 2020 Oppdatert 18. august 2023
Perry Mason på NRK
Opprettet 12. mars 2022
Oppdatert 27. mai 2022
Reell kWh-pris 1969-2024
Opprettet 14. januar 2022 Oppdatert 24. april 2024
Register til boken om Filmavisen
Opprettet 8. januar 2021
Oppdatert 28. januar 2021
Stumfilmkinoene i Stavanger 1896 – 1932 (ISBN 978-82-92377-10-9) Opprettet 14. februar 2020 Oppdatert 27. november 2020
Stumfilmkinoene i Stavanger 1896 – 1932 (En oversikt over hvor det ble vist film)
Opprettet 14. februar 2020 Oppdatert 15. mai 2020
Tidslinje for fjernsynet i Norge
Opprettet 28. februar 2020
Oppdatert 19. mai 2023
Tidslinje for de faste stumfilmkinoene i Stavanger 1905 – 1932 (Hvor det først ble vist lydfilm, fargefilm og 3D-film i Stavanger)
Opprettet 15. mai 2020
Oppdatert 23. juli 2021
Tidslinje Lydfilmavisen/Filmavisen i Stavanger 1930 – 1963 Opprettet 21. februar 2020 Oppdatert 6. mars 2020
Timeline for TV in Norway
Launched April 3rd 2020 Updated May 13th 2022
Vinylplater og steinkaker
Opprettet 19. mai 2023
Oppdatert 16. juni 2023

Filmaviser på NRK 1983 – 20231983
Opprettet 17. april 2020
Oppdatert 13. mai 2020
1984
Opprettet 24. april 2020
Oppdatert 13. mai 2020
1985
Opprettet 24. april 2020
Oppdatert 13. mai 2020
1986
Opprettet 1. mai 2020
Oppdatert 13. mai 2020
1987
Opprettet 1. mai 2020
Oppdatert 13. mai 2020
1988
Opprettet 8. mai 2020
Oppdatert 13. mai 2020
1989
Opprettet 8. mai 2020
Oppdatert 13. mai 2020
1990
Opprettet 8. mai 2020
Oppdatert 13. mai 2020
1991
Opprettet 8. mai 2020
Oppdatert 13. mai 2020
1992
Opprettet 13. mai 2020
Oppdatert 13. mai 2020
1993
Opprettet 13. mai 2020
Oppdatert 12. desember 2020
1994
Opprettet 13. mai 2020
Oppdatert 13. mai 2020
1995
Opprettet 13. mai 2020
Oppdatert 13. mai 2020
1996
Opprettet 13. mai 2020
Oppdatert 13. mai 2020
1997
Opprettet 13. mai 2020
Oppdatert 13. mai 2020
1998
Opprettet 22. mai 2020
Oppdatert 4. desember 2020
1999
Opprettet 15. mai 2020
Oppdatert 15. mai 2020
2000
Ingen sendinger funnet.

Opprettet 8. mai 2020
Oppdatert 8. mai 2020
2001
Opprettet 18. mai 2020
Oppdatert 18. mai 2020
2002
Tre sendinger funnet.
Opprettet 15. mai 2020

Oppdatert 19. juni 2020
2003
To sendinger funnet.
Opprettet 15. mai 2020
Oppdatert 19. juni 2020
2004
Én sending funnet
.

Opprettet 15. mai 2020

Oppdatert 19. juni 2020
2005
To sendinger funnet.
Opprettet 15. mai 2020

Oppdatert 19. juni 2020
2006
To sendinger funnet.
Opprettet 15. mai 2020
Oppdatert 19. juni 2020
2007
Én
sending funnet.
Opprettet 15. mai 2020

Oppdatert 19. juni 2020
2008
Tre sendinger funnet.
Opprettet 15. mai 2020

Oppdatert 19. juni 2020
2009
Opprettet 22. mai 2020
Oppdatert 20. juni 2020
2010
Opprettet 22. mai 2020
Oppdatert 12. desember 2020
2011
Opprettet 22. mai 2020
Oppdatert 20. juni 2020
2012
Opprettet 22. mai 2020
Oppdatert 20. juni 2020
2013
Opprettet 29. mai 2020
Oppdatert 22. januar 2021
2014
Opprettet 29. mai 2020
Oppdatert 12. desember 2020
2015
Opprettet 29. mai 2020
Oppdatert 4. desember 2020
2016
Opprettet 29. mai 2020
Oppdatert 21. juni 2020
2017
Opprettet 29. mai 2020
Oppdatert 27. november 2020
2018
Opprettet 29. mai 2020
Oppdatert 22. juni 2020

2019
Opprettet 6. mars 2020
Oppdatert 4. desember 2020
2020
Opprettet 14. februar 2020
Oppdatert 6. januar 2021
2021
Opprettet 6. januar 2021
Oppdatert 31. desember
2021
2022
Opprettet 6. januar 2022
Oppdatert 23. desember
2022
2023
Opprettet 18. desember 2022
Oppdatert 22. desember 2023

2024
Opprettet 17. desember 2023
Oppdatert 24. april 2024

Oversiktene for Filmavisen 1983 – april 2019 er basert på programoversiktene i Arbeiderbladet (1983 – 1997) / Dagsavisen/Arbeiderbladet (1997 – 1998) / Dagsavisen (1998 – 2019) / Rogalands Avis (1983 – 2019) / Aftenposten (2002 – 2008) / Stavanger Aftenblad (2002 – 2008).
Avisårgangene er gjennomsøkt på nettet med søkeord. Sendinger kan dermed ha blitt oversett.
Oversiktene fra mai 2019 til dags dato er basert på NRKs programoversikter.
Informasjon fra eget arkiv og fra NRKs Filmavis-side om visninger er innarbeidet i oversiktene.
Programoversiktene i Programbladet vil bli innarbeidet i oversiktene ved en senere anledning.
Alle Filmavis-listene er gjengitt med forbehold om mulige feil.There will always be someone somewhere
who can make
something
a little bit cheaper and a little bit worse
than anyone else.

Anyone looking at the price alone
will be this person's lawful prey.


EaCe har ikke noe ansvar for innholdet på eksterne sider. Lenkene på EaCe til eksterne sider var korrekte da de ble opprettet.
Klikkbare lenker til eksterne sider vil bli erstattet av informasjon om nettadresser.
EaCe carries no responsibility for whatever is on any of the external pages. They were OK when included on EaCe.
Clickable links to external pages will be replaced by written information.

Denne siden er laget med SeaMonkey™ og ble registrert av Google™ 27.02.2020
Denne siden har hatt HTTPS siden 21.02.2023

Denne siden er klassifisert som A+ i karbonavtrykk (0,03g CO2/page view) av Website Carbon Calculator
Testen ble utført 29.11.2023


Jeg støtter Bring (Posten Norge), helthjem, postnord, FedEx, DHL og UPS.
Ta imot reklame i postkassen! Da støtter du trykkeriene, papirprodusentene og distributørene og verner samtidig arbeidsplasser.
Liker du ikke reklamen, kan den kastes i den grønne bosskassen eller tilsvarende for resirkulering.